Encuentro entre maestros III

Objectius comuns entre Família i Professors

Les famílies i docents tenim una preocupació i un objectiu comú: la felicitat i l’educació dels nostres fills i alumnes. Així doncs, a la 3a Trobada entre Mestres anomenada “Famílies: aliança i conflicte”, hem anat desentrellant i qüestionant-nos sobre els punts on ens hem de posar d’acord les famílies i els docents com a agents educadors que som. Tant és així, que és completament necessari una confiança i reconeixement mutu: les famílies com a encarregats de l’educació no formal dels seus fills, i el professorat com a responsables de l’educació formal i professional dels alumnes.