La nostra formació: llums i ombres (Trobades entre mestres)

Por Anna Martori Adrian (colaboradora local de la Fundación Promaestro)

El passat dijous 19 de maig vam fer la darrere Trobada entre mestres d’aquest curs, amb l’objectiu de qüestionar-nos i definir quin és el paper i la funció del docent en la seva formació, ja sigui inicial o continuada.

Així doncs, amb la participació de Francina Martí, professora de Llengua i Literatura i presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, i Mercè Izquierdo, catedràtica emèrita de Didàctica de les Ciències a la Facultat d’Educació de la UAB, que ha sigut responsable de la formació de mestres de la Generalitat de Catalunya i es dedica a la formació del professorat de secundària i universitari; vam intentar donar resposta a tres preguntes claus:

 1. Quins aspectes de la formació docent són rellevants i centrals?

 • En la formació inicial del professorat hi ha una abundància de coneixements tecnocràtics, pel que fa a la didàctica i al domini dels continguts. Tot i això, detectem una mancança pel que fa als sabers més intangibles, com seria l’ètica.
 • Actualment, l’alumne és el centre de l’educació i de la formació del professorat. Així doncs, hi ha un respecte cap a l’infant i cap als seus drets; adquirint així un compromís professional ètic.
 • Pel que fa a les habilitats rellevants en la formació del docent, tant inicial com continuada, establim i destaquem la importància de formar professionals competents en
  • Habilitats comunicatives, ja que esdevenen essencials per a l’entesa entre l’equip docent, les famílies, l’alumne i per informar a la societat del què estem fent a les aules i a les escole.
  • Habilitats cooperatives i de treball en equip.
 • A més, és del tot rellevant la tutorització que és fa als universitaris des de les escoles de pràctiques per potenciar el seu desenvolupament professional. D’aquesta manera, l’alumne assumirà referents i bons models, i els tindrà en compte durant la seva carrera.
 • És essencial que les didàctiques i els continguts estiguin aplicats al món, per tal de fomentar l’aprenentatge significatiu.

2. Quins elements de la formació docent haurien d’estar en debat?

 • En relació al compromís ètic professional, esmentat anteriorment, considerem que haurien d’estar en debat els sabers ètics en la formació inicial del professorat. A més, caldria revisar la consciència del professorat que té sobre la tasca educativa que fan; per tant, revisar la responsabilitat social que assumeixen.
 • En el marc del responsabilitat social, resulta important que en la formació inicial traslladem als futurs docents preguntes com quina societat volem, quin concepte d’educació tenim, quin tipus de mestre vull ser. Aquestes preguntes més aviat filosòfiques, promouen un plantejament més reflexiu de la professió, i actualment queden una mica lluny de les universitats.
 • El següent punt a considerar és sobre els objectius reals de l’escola, donada la crisi de les institucions familiars i educatives. Així doncs, cal establir un debat sobre les metodologies que usem, no només per influència o moda, sinó que és necessari que estiguin contextualitzades en el centre escolar i en relació al Projecte Educatiu del Centre.
 • Un altre aspecte que hauria d’estar en debat és el poc temps que tenen els docents i de quina manera s’utilitza. Tenen temps els mestres per qüestionar-se i reflexionar-se sobre la pròpia pràctica educativa?
 • Finalment, també seria fonamental discutir sobre el perfil professional del docent i com potenciar les habilitats intrínseques que ha de tenir, com curiositat per aprendre, capacitat d’escolta i d’observació o cooperativitat.
 • Seria interessant poder establir un vincle més proper i directe entre l’escola i la universitat per tal d’afavorir l’intercanvi
 • Finalment, hauria d’estar en debat l’acompanyament que es fa des dels centres educatius al professorat novell durant els primers de carrera; per tal de garantir un bon desenvolupament professional.

3. Quin aspectes de la formació docent han de canviar?

 • Cal fer propostes coherents en la formació inicial i continuada, en relació als principis educatius que volem impulsar.
 • Cal aprendre a tenir una mirada crítica com a docent, i tenir en compte el bagatge d’un mateix. A més caldria tenir eines i recursos d’avaluació de les nostres pràctiques educatives per esdevenir més autocrítics.
 • Cal educar els sentits humans i els valors universals.
 • Cal formar professorat valent, amb ganes i il·lusió per afrontar els canvis i els riscos d’aquests.
 • És indispensable que canvii l’ensenyament de les disciplines a la universitat, ja que hem d’establir una relació de coherència pel que fa a integrar els coneixements del món. Així doncs, hem d’oferir una transversalitat de coneixements i obrir l’aula cap a les altres disciplines, per tal de potenciar l’educació integral del nen.

CabeceraBlog EncuentroBCN4

Etiquetas: Encuentros entre maestros, Barcelona, Crónicas de los Encuentros entre maestros 2015-2016

Contacta con nosotros

Pz. Descubridor Diego de Ordás 1, escalera 2, 6ºA. 28003 Madrid
Teléfono: (+34) 91 441 43 29 | Email: info@promaestro.org

Suscríbete a nuestro boletín